ψιττάκωση ή ψιττακίαση

ψιττάκωση ή ψιττακίαση
Ασθένεια των πτηνών, κυρίως αυτών που ανήκουν στην οικογένεια των ψιττακών (παπαγάλων), αλλά και ορισμένων άλλων ειδών (καναρινιών κτλ.). Εκδηλώνεται με πεπτικές διαταραχές, ανωμαλίες του αναπνευστικού συστήματος και εξασθένηση, συνήθως δε καταλήγει στον θάνατο. Πολλές φορές, πτηνά που φαινομενικά δεν πάσχουν από τη νόσο αυτή, είναι δυνατόν να αποτελέσουν φορείς της ψ. και να μολύνουν τον άνθρωπο. Πρόκειται για λοιμώδη ασθένεια και υπόκειται σε αναγκαστικά υγειονομικά μέτρα. Η ψ. του ανθρώπου είναι λοιμώδης νόσος, επιδημική και μεταδοτική, και μεταδίδεται από ασθενείς παπαγάλους ή άλλα είδη πτηνών (ορνίθωση). Η περίοδος της επώασης κρατάει περίπου 10 μέρες. Τα συμπτώματά της μοιάζουν με εκείνα του τυφοειδή πυρετού, η δε εισβολή της είναι απότομη και ψευδογριπώδης. Συχνά μάλιστα παρουσιάζονται και επιπλοκές, όπως πνευμονικές διαταραχές ή δευτεροπαθείς λοιμώξεις. Ο αριθμός των περιστατικών σε κάθε επιδημία είναι περιορισμένος, αλλά η θνησιμότητα μεγάλη. Τα αντιβιοτικά συμβάλλουν στην καταπολέμηση της ασθένειας.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ψιττακίαση — ψιττακίαση, η και ψιττάκωση, η ασθένεια λοιμώδης που μεταδίνεται στον άνθρωπο από ψιττακό που πάσχει …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ψιττακίαση — η, Ν (ιατρ. κτην.) η ψιττάκωση. [ΕΤΥΜΟΛ. < ψιττακός + ίαση*] …   Dictionary of Greek

  • ψιττάκωση — η βλ. ψιττακίαση …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”